OP v Brně dne 26.2. 2020

Zveme Vás na OP do Brna!

• inovativní, uznávaná forma obchodu pro podnikatelsky smýšlející lidi

• vybudování vlastního podnikání při zaměstnání

• projekt s nejvyšší mírou nárůstu (Prof. Dr. Michael Zacharias)

• atraktivní možnosti příjmu

Místo: Masarykova univerzita, Komenského nám. 2, Brno
Prezentér MP: ing. Petra Dubná

vstupné 60,- Kč

Za celý tým srdečně zdraví

Pavel a Markéta Šulákovi