OP v Brně dne 25.7. 2018

Pěkný den,

zveme Vás, Vaše přátele a známé na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Brně

dne 25.7.2018

PŘEDSTAVENÍ EKONOMICKÉHO KONCEPTU

• inovativní, uznávaná forma obchodu pro podnikatelsky smýšlející lidi

• vybudování vlastního podnikání při zaměstnání

• projekt s nejvyšší mírou nárůstu (Prof. Dr. Michael Zacharias)

• atraktivní možnosti příjmu

Místo: Masarykova univerzita
Prezentér MP:

vstupné 60,- Kč

Za celý tým srdečně zdraví

Pavel a Markéta Šulákovi