OP v Ostravě dne 29.5. 2018

Dobrý den,

29.5. 2018 od 18.45 hod.

Místo: DK Akord, SNP 2012/1, Ostrava

Prezentér MP: Kateřina Bulandová

Těšíme se na setkání